ตลท.จับ 6 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” พ่วงขยายเวลา SDC มีผล 8 – 28 ก.ย.64

ตลท.จับ 6 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” พ่วงขยายเวลา SDC - SDC-W1 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. - 28 ก.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC, บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM และขยายช่วงดำเนินการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO

ขณะที่ขยายเวลาระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SDC-W1

พร้อมกันนี้ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL และ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T

โดยทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 08 ก.ย. 2564 – 28 ก.ย. 2564

Back to top button