โปรดเกล้าฯ “ธรรมนัส-นฤมล” พ้นเก้าอี้ รมช. มีผลทันที!

โปรดเกล้าฯ "ธรรมนัส” พ้นตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ “นฤมล” พ้นตำแหน่ง รมช.แรงงาน โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีต้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง รมช.แรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส เปิดแถลงข่าวด่วนที่รัฐสภาว่า ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ถึงนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

“ผมไม่สบายใจและคิดมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ที่นายกรัฐมนตรีให้เกียรติทำงานมา 2 ปีกว่า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เนื่องจากผมตั้งมั่นมาโดยตลอดหากมีโอกาสรับใช้ประชาชน ผมยึดมั่นเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ และพี่น้องประชาชน โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมืองเป็นหลัก

แต่ตลอดเวลาดำรงตำแหน่งมา บรรยากาศการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เป็นอย่างคาดหวัง และอยากกลับไปอยู่จุดเดิมของผม ในการเป็นส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ผมต้องการทำการเมืองให้มันเข้มแข็ง เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆ ไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่ม”

ผมได้ปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้ว จนได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ใบลายื่นตั้งแต่เมื่อวาน สรุปแล้วผมขออนุญาตแจ้งประชาชนทุกๆจังหวัด ผมตัดสินใจแล้วว่าเลือกเส้นทางการเมืองใหม่ โดยยึดหลักประโยชน์และประชาชนเป็นที่ตั้ง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

Back to top button