ตลท.จับ 4 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” – ขยายเวลา MORE – UREKA เริ่ม 13 ก.ย.64

“ตลท.” จับ 4 หุ้น 1 วอแรนต์ติดบ่วง “แคชบาลานซ์” พ่วงขยายเวลา MORE – UREKA พร้อม “วอแรนต์” มีผล 13 ก.ย.64 – 1 ต.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGD, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 หรือ CGD-W5, บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT, บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA

พร้อมขยายขยายช่วงดำเนินการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ MORE-W2, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL

โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 13 ก.ย. 2564 – 1 ต.ค. 2564

Back to top button