“ซิโนฟาร์ม” แลนดิ้ง 4 ล้านโดส พร้อมทยอยส่งมอบองค์กร-โรงพยาบาล

"ซิโนฟาร์ม" ล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส ถึงไทยแล้ววันนี้ จ่อทยอยจัดส่งให้แก่องค์กร/นิติบุคคล อปท. และโรงพยาบาลที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 ที่ดำเนินขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 20 มิ.ย. – 12 ก.ย.2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านโดส

ทั้งนี้วัคซีนในล็อตดังกล่าวจะทยอยจัดส่งให้แก่องค์กร/นิติบุคคล อปท. และโรงพยาบาลที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป

 

Back to top button