ด่วน! ADVANC ประกาศร่วมทุน SCB รุกปล่อยสินเชื่อดิจิทัล

ADVANC ประกาศร่วมทุน SCB จัดตั้ง “เอไอเอสซีบี” หรือ AISCB ถือหุ้นฝ่ายละ 50% ลุยให้บริการด้านสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) สร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินมากยิ่งขึ้น


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในการร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB) โดยเอไอเอสและ SCB จะถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับการเข้าร่วมทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื่อดิจิทัลนี้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์โดยเป็นการต่อยอดสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้กับฐานลูกค้าของบริษัทอันจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ และ SCB มีแผนจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยจะมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท หากมีความคืบหน้าที่สำคัญบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button