SAT ปักธงรายได้ปีนี้เข้าเป้า 25% รับออเดอร์ทะลักหนุน Q4 โตต่อ

SAT มั่นใจรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 20-25% ทั้งนี้คาดผลงานไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งภาพรวมผลงานในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนแน่นอน


นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT เปิดเผยว่า บริษัทฯคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2564 ไว้ที่ 20 – 25% แม้ว่าในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมาจะมีผลกระทบจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาพครัฐบาลได้ใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/2564 จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และถือว่ามากกว่าที่บริษัทฯคาดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯยังคงติดตามสถานการณ์คำสั่งซื้อที่เข้ามาจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนแน่นอน จากฐานที่ต่ำในปีก่อนด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้คาดว่าจะมียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศที่ 1.65 – 1.70 ล้านคัน หรือเติบโตในระดับ 15 – 20% จากปีก่อน ซึ่งรายได้ของบริษัทมีการเติบโตที่สอดคล้องไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ในขณะเดียวกันบริษัทฯมีในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีการเติบโตได้ดีด้วย

สำหรับราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้น ที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการปรับราคาขายสินค้าให้สะท้อนกับราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละไตรมาส โดยคาดว่าการปรับราคาขายสินค้าจะสามารถสะท้อนราคาเหล็กทั้งหมดได้ในช่วงไตรมาส 1/2565

 

 

Back to top button