กนอ. สั่งทุกนิคมฯ จับตา “น้ำท่วม” เร่งบูรณาการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

กนอ. สั่งทุกนิคมอุตสาหกรรม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เร่งเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม และบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน


นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศในพื้นที่แบบละเอียด ติดตามข้อมูลปริมาณน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนบริเวณใกล้เคียงนิคมฯ และติดตามข้อมูลระดับน้ำทะเลหนุนในกรณีที่นิคมฯ อยู่ใกล้ทะเลด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันขอให้เร่งขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ รวมถึงหากเป็นไปได้ ก็ขอให้ร่วมกับชุมชนในการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำโดยรอบของนิคมฯ ด้วย

สำหรับนิคมฯในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีนิคมฯ 3 แห่ง คือ บางปะอิน บ้านหว้า และนครหลวง โดยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน ปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติ มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง มีการขุดลอกคูคลองรอบนิคมฯสำรวจและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของคันดินป้องกันน้ำท่วม เตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม เครื่องสูบน้ำระบายน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ จัดหาเครื่องสูบน้ำสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระสอบทราย และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสาร และพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ได้ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันอุทกภัย และแผนการรับมือ โดยนิคมฯบางปูอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในนิคมฯ เมื่อปลายเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยแนวทางการดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจาก จ.สมุทรปราการ ติดตั้งคันกั้นน้ำบริเวณถนนพัฒนา 1 ยาว 1,370 เมตร เสริมคันดินบริเวณด้านทิศเหนือ 60 – 80 ซม. ยาว 285 เมตร ขุดลอกรางระบายน้ำที่มีขยะและตะกอนสะสม และประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองต่างๆ รอบนิคมฯ เป็นต้น ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สถานการณ์ภาพรวมปกติ แต่ได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำในนิคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ำท่วมขังในนิคมฯ พร้อมทั้งมีการขุดลอกคลองรอบนิคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำกรณีน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

 

Back to top button