“ตลท.” ขยายเวลา STOWER พ่วงวอแรนต์ 3 ใช้แคชฯระดับ 2 ถึง 18 ต.ค.64

“ตลท.” ประกาศขยายเวลา STOWER และ STOWER-W3 ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.64 - 18 ต.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายวันนี้ โดยเป็นการขยายช่วงดำเนินการของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ STOWER-W3 โดยให้มีผลตั้งแต่ 28 ก.ย. 2564 – 18 ต.ค. 2564

Back to top button