รฟม. ออก TOR ประมูลรถไฟฟ้าสีม่วงรอบใหม่ ราคากลาง 7.87 หมื่นลบ. เปิดขายซองต.ค.-พ.ย.นี้

รฟม.ออก TOR ประมูลรถไฟฟ้าสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รอบใหม่ ราคากลาง 7.87 หมื่นลบ. เปิดขายซองต.ค.-พ.ย.64 ยื่นข้อเสนอในเดือน พ.ย.64 ก่อนเริ่มก่อสร้างปี 65 เปิดบริการภายในปี 70


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ออกประกาศหลักเกณฑ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ครั้งที่ 2 โดยการประกวดราคานานาชาติ ราคากลาง 78,712.45 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเปิดขายซองเอกสารประกวดราคาในเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ และกำหนดยื่นข้อเสนอในเดือน พ.ย.2564

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน  ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

ทั้งนี้งานประมูลงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา) แบ่งออกเป็น 6 สัญญาได้แก่

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.9  กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ ระยทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.0 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทางประมาณ 9.3 กิโลเมตร สถานียกระดับ จำนวน 7 สถานี อาคารจดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ  และภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า

Back to top button