“เสี่ยปู่” เก็บหุ้น DITTO เพิ่มดันถือ 4.8894%

“สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” หรือ “เสี่ยปู่” นักลงทุนรายใหญ่ เข้าซื้อหุ้น DITTO เพิ่ม 1.8181% ดันถือ 4.8894%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO โดย นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล หรือ เสี่ยปู่ นักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.8181% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.8894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button