TOP ตั้ง “สุชาติ ระมาศ” นั่งกรรมการ มีผล 1 ต.ค.นี้

บอร์ด TOP แต่งตั้ง “สุชาติ ระมาศ” ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน “ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม” มีผล 1 ต.ค.64


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้ง นายสุชาติ ระมาศ เป็นกรรมการแทน นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button