โบรกฯ เก็ง 10 หุ้นเสี่ยงติด “แคชบาลานซ์” คาดเริ่ม 4 ต.ค.นี้

"บล.ฟิลลิป-บล.ทิสโก้" เก็ง 10 หุ้น TRUE,MILL,MILL-W4,MILL-W6,WAVE,WAVE-W2,TWZ,UMI,DITTO,KOOL เสี่ยงติด “แคชบาลานซ์” คาดเริ่ม 4 ต.ค.นี้


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE, บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ MILL-W4, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ MILL-W6, บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ WAVE-W2

รวมทั้งบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ, บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI, บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO และบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List และมีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 4 ตุลาคม 2564

Back to top button