BGRIM รุกซื้อ “วินด์ฟาร์ม” โปแลนด์ กำลังผลิต 14 MW

บอร์ด BGRIM อนุมัติซื้อหุ้น Visa Max Solar ลุยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์ ขนาด 14.1 MW


ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บี.กริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้ซื้อ) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวน 90 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 90) ใน Visa Max Solar Sp.z. (บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศโปแลนด์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100)) โดย visaVento Holding AG) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) (หรือประมาณ 383,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน2564)) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์

Back to top button