สธ. ย้ำ “ไฟเซอร์” นักเรียนเพียงพอ! ยัน 13 ต.ค. เข้าไทยเพิ่ม 1.5 ล้านโดส

สธ.ยืนยันวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียนมีเพียงพอความต้องการ เผยวันที่ 13 ต.ค.64 จะเข้าไทยเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส พร้อมเปิดไทม์ไลน์แผนนำเข้าวัคซีนคาดต.ค.คาดว่าจะได้รับวัคซีนทั้งหมด 24 ล้านโดส และเดือนพ.ย. อีก 23 ล้านโดส


นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่า วัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดนักเรียนอายุ 12-17 ปี มีเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งขณะนี้มีแจ้งความประสงค์มาแล้วประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564 มีนักเรียนฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 1.7 ล้านโดส โดยพบนักเรียนบางรายมีอาการเจ็บ หรือปวดบริเวณที่ฉีด ในขณะที่มีนักเรียนบางรายมีอาการเวียนศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นอาการที่สามารถดูแลรักษาให้หายได้

อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการฉีดวัคซีน อาจมีวัคซีนไม่เพียงพอ เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ จำนวน 1.5 ล้านโดสหมดแล้ว และวัคซีนที่ใช้ฉีดอยู่ในขณะนี้ คือวัคซีนล็อตที่ไทยซื้อเข้ามาเอง

ทั้งนี้วัคซีนล็อตที่สองจำนวน 1.5 ล้านโดสมาถึงไทย และได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยในวันที่ 8-9 ต.ค. นี้จะทยอยส่งวัคซีนไปสมทบตามภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้วันที่ 13 ต.ค. จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนมีเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านความคืบหน้าของการวิจัยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี ของต่างประเทศ เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยขณะนี้ อนุญาตให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์เฉพาะในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องรอให้บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาขึ้นทะเบียนเพื่อปรับข้อบ่งชี้ในการฉีดวัคซีนในเด็กที่อายุน้อยลงได้

โดยนพ.โสภณ กล่าวถึงแผนการจัดสรรวัคซีนในประเทศไทยว่า ในเดือนต.ค. คาดว่าจะได้รับวัคซีนทั้งหมด 24 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส, วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส และวัคซีนไฟเซอร์ 8 ล้านโดส นอกจากนี้มีวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มอีก 6 ล้านโดส

ส่วนเดือนพ.ย. จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 23 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 13 ล้านโดส และวัคซีนไฟเซอร์ 10 ล้านโดส นอกจากนี้มีวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มอีก 12.5 ล้านโดส และในเดือนธ.ค. จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 24 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 14 ล้านโดส และวัคซีนไฟเซอร์ 10 ล้านโดส นอกจากนี้มีวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มอีก 12.5 ล้านโดส ทั้งนี้คาดว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะเข้ามาในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. จำนวน 2 ล้านโดส  

Back to top button