MONO แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญ หลังราคาพุ่งแรง 20%

MONO แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย หลังราคาพุ่งแรง โดยราคาหุ้นปิดตลาดหุ้นวันนี้ (11 ต.ค.) อยู่ที่ 1.90 บาท บวก 0.31 บาท หรือ 19.50% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.45 พันล้านบาท


บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ MONO เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนบริษัทขอชี้แจงดังนี้

โดยบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1: Cash Balance ได้แก่ MONO มีผลวันที่ 12 ต.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 1 พ.ย.2564

ขณะที่ราคาหุ้น MONO ปิดตลาดหุ้นวันนี้ (11 ต.ค.) อยู่ที่ 1.90 บาท บวก 0.31 บาท หรือ 19.50% สูงสุดที่ 1.98 บาท ต่ำสุดที่ 1.67 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.45 พันล้านบาท

Back to top button