“ชินรี ลีนะบรรจง” เก็บหุ้น CEN เพิ่ม 0.05% หนุนถือเกิน 5%

“ชินรี ลีนะบรรจง” เข้าซื้อหุ้น CEN เพิ่มอีก 0.0536% หนุนถือแตะ 5.0426% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN โดย นางสาวชินรี ลีนะบรรจง ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 11 ต.ค.64

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0536% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0426% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button