ไฟเขียว “กลุ่มดาว” เพิ่มทุนพันล้าน! ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ T จ่อขยายลงทุนครั้งสำคัญ

ผู้ถือหุ้น T ไฟเขียวเพิ่มทุน 5.4 หมื่นล้านหุ้น ขายพีพี “กลุ่มดาว” มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนครั้งใหญ่


บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ (12 ต.ค.64) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ (1) นางปณิชา ดาว จำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท (2) นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

(3) นายชัยยศ จิรบวรกุล จำนวน 250,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (4) นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย จำนวน 1,200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และ (5) นายกิตติโชติ หริตวร จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง และเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4/64

ด้านที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก T ถูกขึ้นเครื่องหมาย C รวมถึงการประสบผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีข้อจำกัดในด้านแหล่งเงินทุน ทำให้ประสบปัญหาสภาพคล่องและกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการก่อสร้างอยู่เพียง 1 โครงการ ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP เป็นแนวทางออกที่มีความเหมาะสมมากกว่าการเสนอขายหุ้น RO

ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนั้น จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่มากพอและแน่นอนกว่าภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์และศักยภาพ ในการเข้ามามีส่วนช่วยให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจกับบริษัทเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโต และสามารถแก้ปัญหาคุณสมบัติในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในอนาคต

Back to top button