ศบค. จ่อชง ครม. ไฟเขียว “สธ.” จัดหา “โมลนูพิราเวียร์” 5 หมื่นคอร์ส

ศบค. ไฟเขียว “สธ.” ทำแผนจัดหายา "โมลนูพิราเวียร์" 5 หมื่นคอร์ส นำเสนอต่อที่ประชุมครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการจัดซื้อยา


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอขอความเห็นชอบในการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 5 หมื่นคอร์ส เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบแผนการจัดหาดังกล่าว และมอบหมายให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการจัดซื้อยาดังกล่าวต่อไป

 

 

Back to top button