DMT ปรับเวลาปิดบริการทุกด่าน 23.00 – 03.00 น. เริ่มพรุ่งนี้

DMT ปรับเวลาจำกัดการให้บริการทุกด่าน 23.00 – 03.00 น. จากเดิม 22.00 – 04.00 น. เริ่มพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) หลังรัฐปรับเวลาเคอร์ฟิว


บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ทุกด่าน  เป็นระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด   ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีมติปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น.

Back to top button