“วิษณุ” แจงถอนวาระรถไฟฟ้าสีเขียว พ้นครม.วันนี้ เหตุ “คมนาคม” ทักท้วง

“วิษณุ” แจง “มท.” ถอนวาระต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียว ออกจากที่ประชุมครม.วันนี้ เหตุ “คมนาคม” ทักท้วง  หลังรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่พิจารณาต่ออายุสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมว่า เนื่องจากมีรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมได้มีข้อทักท้วงมา และทางกระทรวงมหาดไทยต้องตอบข้อทักท้วงกระทรวงคมนาคมให้ได้เสียก่อน  ซึ่งตนเองยังไม่ได้เห็นข้อทักท้วงนั้นว่า เป็นข้อทักท้วงเดิมหรือเรื่องใหม่

ทั้งนี้นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ได้เป็นการดึงวาระดึงออกมา เพียงแต่เมื่อถึงวาระดังกล่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ขอถอนวาระนี้ออกไปเพื่อทำความเห็นเข้ามาใหม่ ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีกี่ประเด็น ส่วนจะเสนอเข้ามาใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ขึ้นกับว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะทำเสร็จหรือไม่ ซึ่งยังไม่ทราบว่า มีกี่ประเด็นและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มาปรึกษาตนเอง

Back to top button