MICRO เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อ “รถบรรทุกมือสอง” ดันพอร์ตปีนี้โตตามเป้า 4 พันลบ.

MICRO ฉลองครบ 1 ปี จัดตั้ง 2 บริษัทในเครือผลักดันบริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองครบวงจร ตั้งเป้าทั้งปีขยายพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 3,500 - 4,000 ล้านบาท


นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO เปิดเผยว่า 63+ด้วยฐานลูกค้าเดิมกว่า 5,000 ราย ที่ใช้บริการสินเชื่อของไมโครฯ ทำให้มองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่สามารถให้บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรให้กับลูกค้าได้ โดยล่าสุดครบรอบ 1 ปีสำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของหุ้นลิสซิ่งขวัญใจสิบล้ออย่าง “MICRO” บริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือจำนวน 2 บริษัท

โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา MICRO ดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้ง บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มลุยธุรกิจประกันภายในปีนี้ โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง MICRO ถือหุ้นสัดส่วน 99.99 % ที่มาแหล่งเงินทุนครั้งนี้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ  ตั้งเป้าประกันภัยปีต่อจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ประมาณ 30%-50% ของลูกค้าที่ประกันภัยครบอายุในปี 2565 คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 2,500 ราย

ทั้งนี้ MICRO ได้เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย MICRO เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % และคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565 และสามารถต่อยอดกลุ่มธุรกิจ พร้อมหนุนแผนกลยุทธ์ของ MICRO ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อได้กับสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศน์ของ MICRO ได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน และการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 คาดการณ์ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มีพอร์ตสินเชื่อจำนวน 3,300 – 3,400 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นมากกว่า 30% จากพอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปีก่อน พร้อมหนุนกลยุทธ์เปิดสาขาใหม่ เน้นขยายไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับดีมานด์ของการขยายเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีในการขยายพอร์ตสินเชื่อ อยู่ที่ 3,500 – 4,000 ล้านบาท

อีกทั้งวางแผนเพิ่มช่องทางการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วม สำหรับผู้ประกอบการยังคงต้องใช้ในการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ได้ติดตาม และประเมินสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้มีการจัดทำแผนรับมือสถานการณ์ เตรียมความพร้อมในการดูแลลูกค้าสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของบริษัทฯ

Back to top button