IND คว้างาน “ออกแบบ-ก่อสร้างบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” สนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.12 พันลบ.

IND รับทรัพย์ 2.12 พันลบ. หลังคว้างาน โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะเวลาดำเนินงาน 38 เดือน


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา วันที่ 22 ตุลาคม 2564 มูลค่าประมาณ 2.12 พันล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 38 เดือน

Back to top button