รมว.พาณิชย์ จ่อชง! ประกันรายได้ “มันสําปะหลัง-ข้าวโพด” เข้าครม. วันนี้

"จุรินทร์" รมว.พาณิชย์ เผยเตรียมเสนอการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้าครม. พิจารณาวันนี้ โดยราคามันสำปะหลังในวงเงิน 7,100 ลบ. ราคาประกันข้าวโพด 1,900 ลบ. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอการประกันรายได้ราคามันสำปะหลังและข้าวโพดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันนี้ โดยราคามันสำปะหลังในวงเงิน 7,100 ล้านบาท ราคาประกันข้าวโพด 1,900 ล้านบาท ซึ่งราคาตลาดจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยราคามันสำปะหลังอยู่ที่ 2.70 บาท/กก. ส่วนราคาข้าวโพดอยู่ที่ 8-10 บาท/กก.

สำหรับปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเพื่อเร่งประกาศนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 3 และมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วย จะมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นใจในตลาดว่า จะมีเงินอุดหนุนดอกเบี้ย ซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ที่สต็อกข้าวไว้ไม่มีการเทขายในตลาดจนราคาตกต่ำ

โดยกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์จะมีเงินช่วยเหลือในการเก็บข้าวไว้ตันละ 1,500 บาท แต่นโยบายเหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้าย

ส่วนกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศมีการนำเสนอข่าวว่าประเทศไทยมีการส่งออกถุงยางมือสอง 80 ล้านชิ้นนั้น นายจุรินทร์ ระบุว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่จากนี้จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ในความดูแลของตนเองก็จะดำเนินการอย่างแน่นอน

 

 

 

Back to top button