BE8 เคาะราคาไอพีโอ 10 บ. เปิดจองซื้อ 27-29 ต.ค. ลุยเทรด mai พ.ย.นี้

BE8 กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 10.00 บาทต่อหุ้น จองซื้อในวันที่  27-29 ต.ค.64 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด mai ภายในเดือนพ.ย.นี้


บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด หรือ BE8 ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 75 ล้านบาท ซึ่งภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายสาขาต่างประเทศ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด(BE8) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น ล่าสุดได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 10.00 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่  27-29 ตุลาคม 2564 และคาดว่าจะนำหุ้น BE8 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

โดยสัดส่วนการเสนอขายหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 37,500,000 หุ้น, เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 7,500,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หุ้น

ด้านนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จะเพิ่มขีดความสามารถให้ BE8 เป็นหนึ่งในแกนนำผู้ขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation แห่งอาเซียน โดยนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงงานบริการที่ตอบโจทย์การทำ Digital Transformation ทั้งการขยายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรระดับโลก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทยและภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวล้ำ Digital Disruption

นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์ BE8 กล่าวว่า บริษัทฯได้วางแผนสร้างการเติบโตภายใต้การบริการ Digital Transformation  แบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวเป็นพิเศษด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)  การสร้างโมเดลการวิเคราะห์ชั้นสูงและการใช้ปัญญาประดิษฐ์  พร้อมนำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากพันธมิตรมาสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีทีมงานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมีความเข้าใจธุรกิจเพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสม ตลอดจนการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศเพื่อผสานจุดแข็งพร้อมให้บริการร่วมกัน  โดยนำเสนอบริการหรือเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SMEs

ขณะที่การขยายตลาดในต่างประเทศ บริษัทฯ วางแผนขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเริ่มทำตลาดในเวียดนามผ่านบริษัท เบริล 8 พลัส เวียดนาม จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller Partner) ของ Salesforce เป็นรายแรก เตรียมนำบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation รวมทั้งนำเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรระดับโลกเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อก้าวสู่ผู้นำการทำ Digital Transformation  แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ Digital Transformation  ที่ก้าวล้ำเทคโนโลยีอยู่เสมอ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราวางแผนใช้งบลงทุน 25 ล้านบาทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งาน เช่น โปรแกรม Tenant Management โปรแกรม Omni Channel Package โปรแกรม Telesales Management เป็นต้น เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้ก้าวล้ำ Digital Disruption พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า” นางสาวพิมพ์กานต์ กล่าว

Back to top button