SSP เดินเครื่อง COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 48MW

SSP เผยเริ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม  TTTV กำลังผลิต 48 MW แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเวียดนาม 20 ปี


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท Truong Thah Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company (TTTV) ซึ่ง SSP ถือหุ้น 80% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเริ่มขายไฟฟ้าในวันที่ 25 ต.ค.64

โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ตอนใต้ของเวียดนาม ในจังหวัด Tra Vinh มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง และกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 48 แมกะวัตต์ โครงการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม อายุสัญญา 20 ปี อัตรารับซื้อไฟฟ้า 9.80 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Back to top button