SCC คุมเหตุเปลวไฟปะทุ “โรงงานแก่งคอย” ได้แล้ว ยันไม่กระทบส่งมอบสินค้าในปท.

SCC แจ้งสามารถควบคุมเหตุเปลวไฟในอุโมงค์สายไฟบางส่วน ใกล้ห้องควบคุมการผลิตของหน่วยผลิตปูนซีเมนต์ของ “ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)” ได้แล้ว ยืนยันไม่กระทบส่งมอบสินค้าในปท. แต่อาจกระทบการส่งออกบางส่วน เร่งหาสาเหตุ พร้อมแนวทางป้องกันเกิดเหตุซ้ำ


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ระบุว่า เกิดเหตุเปลวไฟในอุโมงค์สายไฟบางส่วน ใกล้ห้องควบคุมการผลิต ของหน่วยผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 29 ต.ค.2564) นั้น ขณะนี้สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้ว

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งไม่กระทบกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศเนื่องจากมีปริมาณสินค้าเพียงพอสามารถบริหารจัดการได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าส่งออกเพียงบางส่วน

อย่างไรก็ดี SCC ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยจะเร่งหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกในอนาคต พร้อมทั้งดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Back to top button