เปิด 4 หุ้น IPO จ่อคิวเทรดพ.ย. ระดมทุนเฉียด 7 พันลบ.

หุ้น IPO จ่อคิวเทรดเดือนพ.ย.64 รวม 4 บริษัท แบ่งเข้า SET จำนวน 2 บริษัท และ mai อีก 2 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวมเฉียด 7 พันลบ. ประเดิม JP เทรดตัวแรกของเดือน 2 พ.ย.นี้ ตามด้วย ONEE เข้าซื้อขาย 5 พ.ย.64 ต่อด้วย PIN วันที่ 9 พ.ย.2564 ส่วน BE8 รอเคาะวันเทรด


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูลบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า มีทั้งหมด 4 บริษัท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE และ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN และหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP และ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 โดยมีมูลค่าระดมทุนทั้งหมด 6,654 ล้านบาท

หลักทรัพย์ ตลาดรอง วันที่เข้าซื้อขายวันแรก จำนวนหุ้น IPO (ล้านหุ้น) ราคาเสนอขาย IPO (บาท/หุ้น) มูลค่าระดมทุน (ล้านบาท)
JP mai 2 พ.ย.2564 115 7.00 805
ONEE SET 5 พ.ย.2564 496.25 8.50 4,218
PIN SET 9 พ.ย.2564 290 3.90 1,131
BE8 mai ภายในพ.ย.2564 50 10.00 500

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น ที่ราคา 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 805 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ วันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกที่ประมาณ 3,185 ล้านบาท

โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในระหว่างวันที่ 21,25-26 ต.ค.2564 และเข้าจดทะเบียนในตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 2 พ.ย.2564 โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมแต่งตั้ง บล.เอเอสแอล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีกทั้งแต่งตั้ง บล.ไอร่า, บล.บียอนด์, บล.คิงส์ฟอร์ด และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เงินลงทุนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนา และแปรรูปพืชไข่น้ำเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ 20 ล้านบาท, ลงทุนในการพัฒนา นำเสนอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัทให้กับผู้บริโภค 200 ล้านบาท, ลงทุนในการปรับปรุงและขยายโรงงานทั้งในส่วนของโรงงานกรุงเทพฯ และโรงงานลำพูน 298 ล้านบาท, ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 100 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 187 ล้านบาท

 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 496,252,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 476,250,000 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ไม่เกิน 20,002,500 หุ้น ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 4,218 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ วันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกที่ประมาณ 20,241 ล้านบาท

โดยเปิดให้นักลงทุนที่เป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จองซื้อในวันที่ 21-22 และ 25-26 ต.ค.2564 และเข้าจดทะเบียนใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 5 พ.ย.2564 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล.เกียรตินาคินภัทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 ราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล. ทิสโก้ จำกัด บล.ธนชาต บล.ฟินันเซีย ไซรัส  บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส

ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ 500 ล้านบาท ,ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) 130 ล้านบาท 3. ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,200 ล้านบาท และ 4. เงินทุนหมุนเวียน 613 – 1,078 ล้านบาท

สำหรับ ONEE เป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.  ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภท ละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง ONE31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ทางออนไลน์ 2. ธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM  GREENWAVE และ Chill Online) และ 3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต / อีเว้นท์ บริการให้เช่าสตูดิโอ

 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF) จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 1,131 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ วันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกที่ประมาณ 4,524 ล้านบาท

โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 28-29 ต.ค.และวันที่ 1 พ.ย.2564 และจะสามารถเข้าซื้อขายใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 9 พ.ย.2564 โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบีเอสที และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินขยายธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในโครงการพื้นที่โลจิสติกส์ (Logistics Park) แห่งใหม่ 770 ล้านบาท, 2. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 275 ล้านบาท และ 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 47.2 ล้านบาท

 

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50,000,000 หุ้น ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 500 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ วันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่  27-29 ตุลาคม 2564 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุนในครั้งนี้เพื่อขยายสาขาไปยังต่างประเทศ 25 ล้านบาท,  ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 ล้านบาท, ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่น 330 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

Back to top button