MC ไฟเขียว! จ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ขึ้น XD 4 พ.ย.นี้

MC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บ.จ่อขึ้นเครื่องหมาย XD 4 พ.ย. 64 กำหนดจ่าย 25 พ.ย.64 รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บ.


นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ และนางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

ทั้งนี้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พ.ย. 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พ.ย.2564 ซึ่งหากรวมทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน  435.60 ล้านบาท รวมทั้งชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน ในอนาคตมุ่งเน้นผลักดันบริษัทให้เป็นบริษัทค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย พร้อมสร้างสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

 

 

Back to top button