OR รายได้ขาย-บริการเพิ่ม! ดันกำไร Q3 แตะ 1.89 พันลบ. หนุน 9 เดือนโตทะลุ 9.21 พันลบ.

OR รายได้ขาย-บริการเพิ่ม! ดันกำไร Q3 แตะ 1.89 พันลบ. หนุน 9 เดือนโตทะลัก 56% ทะลุ 9.21 พันลบ.


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 บริษัทบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีรายได้ขายและบริการ 116,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.4% จากไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 104,854  ล้านบาท แต่ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ในสายพันธุ์เดลต้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น และเร่งกระจายวัคซีน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเปิดรับ นักท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าชะลอตัวลงกว่าคาด แต่ในเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์การระบาดในไทยก็ผ่อนคลายลง

สำหรับความต้องการใช้น้ำมันของโลกกำลังฟื้นตัวด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายวัคซีนที่รวดเร็วในหลายประเทศ ทำให้ราคาน้ำมันใน ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นทำให้กลุ่มธุรกิจน้ำมัน มีรายได้ขายที่ลดลงเล็กน้อย จากปริมาณการขายรวมลดลง 5.9%

โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและเบนซินแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ Non-Oil รายได้ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน 7.4% ตามอุปสงค์ที่ลดลง เป็นปัจจัยกดดันให้ปริมาณรายรวมลดลง อีกทั้งได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ Franchisee ร้านคาเฟ อเมซอน ในการลดอัตราการจัดเก็บค่า Royalty fee และ Marketing fee

อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย การออกกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ การนำกลับบ้าน (Take Away ) บริการจัดส่ง (Delivery Service) รวมทั้ง Drive Thru ช่วยพยุงให้ยอดขายของ กลุ่มธุรกิจ Non-Oil ให้ลดลงมากนัก สำหรับรายได้กลุ่มธุรกิจต่างประเทศนั้นค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ชดเชยกับปริมาณการจ่ายที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในต่างประเทศแถบ CLMV

โดย EBITDA ในไตรมาส 3/2564 จำนวน 4,051 ล้านบาท ลดลง 1,406 ล้านบาท หรือลดลง 25.8%  เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2/2564 จากกลุ่มธุรกิจน้ำมันและกลุ่มธุรกิจ Non-Oil ที่มีผลการดำเนินงานอ่อนตัวลง จากปริมาณขายและกำไรขั้นต้นที่ลดลง

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.7% ตามกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกัมพูชาเป็นหลัก จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศกัมพูชาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มผ่อนคลาย สำหรับภาพรวมของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.3% โดยหลัก คือ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

Back to top button