รายได้มิใช่ดอกเบี้ย-สินเชื่อเพิ่ม ดันกำไร TCAP ไตรมาส 3 โตกว่าเท่าตัว

รายได้มิใช่ดอกเบี้ย-สินเชื่อเพิ่ม ดันกำไร TCAP ไตรมาส 3/64 โตกว่าเท่าตัว อยู่ที่ 1,333.06 ลบ. จากปีก่อนอยู่ที่ 638.58 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือน อยู่ที่ 3,518.13 ลบ. ลดลง 41.20% จากปีก่อนอยู่ที่ 5,983.53 ลบ.


บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.42 จากไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยย่อมมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.79 จากไตรมาสก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 1,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ การให้เช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงินที่เพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 2,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.26 จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท

Back to top button