JMART กวาดกำไร Q3 แตะ 269.93 ลบ. ดันงวด 9 เดือนโตแกร่ง 59%

JMART กวาดกำไรไตรมาส 3/64 แตะ 269.93 ลบ. จากปีก่อนกำไร 261.31 ลบ. ดันงวด 9 เดือนโตแกร่ง 59% แตะ 526.79 ลบ. จากปีก่อนกำไร 526.79 ลบ. รับค่าใช้จ่ายขาย-บริหารลด


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ดังนี้

สำหรับงวด 9 เดือนบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้น เกิดจากการเติบโตของธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และการเติบโตของบริษัทร่วม ซิงเกอร์ ประเทศไทย ซึ่งมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น รวมถึงการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ในธุรกิจหลักอื่นๆ เช่น ธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือภายใต้ของ เจมาร์ท โมบาย ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าของ เจเอเอส แอสเซ็ท ทำให้บริษัทย่อยในธุรกิจค้าปลีก ยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ดี

อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,319.5 ล้านบาท ลดลง 329.2 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และสำรองหนี้ด้อยคุณภาพเนื่องจากไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวมกับ KB J Capital

Back to top button