รายได้ขายพุ่ง ดันกำไร PTT ไตรมาส 3 ทะลัก 2.36 หมื่นลบ. หนุน 9 เดือนโตกว่า 2 เท่าตัว

รายได้ขายพุ่ง ดันกำไร PTT ไตรมาส 3/64 ทะลัก 2.36 หมื่นลบ. โต 68% จากปีก่อนกำไร 1.41 หมื่นลบ. หนุนงวด 9 เดือนกำไรโตกว่า 2 เท่าตัว แตะ 8.08 หมื่นลบ. จากปีก่อนกำไร 2.46 หมื่นลบ.


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ดังนี้

สำหรับงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 58,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,032 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.5 ากไตรมาส 3/2563  ส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จาก 344,317 BOED ในไตรมาส 3/2563 เป็น 417,167 BOED ในไตรมาส 3/2564 โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจในเดือนมีนาคม 2564 และโครงการมาเลเซีย-แปลงเอชที่เริ่มผลิต ก๊าซธรรมชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมถึงโครงการคอนแทร็ค 4 ที่ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาขายเฉลี่ย โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จาก 38.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ในไตรมาส 3/2563เป็น 44.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ในไตรมาส 3/2564

ส่วน EBITDA ในไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 42,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,923 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.2 จากไตรมาส 3/2563 โดยหลักจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายหลุมสำรวจและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อโอมาน แปลง 61 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 23,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,080 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.5 จากไตรมาส 3/2563 แม้ว่าค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการ โอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจ ประกอบกับโครงการเอส 1 มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น

Back to top button