สแกน 5 หุ้นกลุ่ม SET กวาดกำไรไตรมาส 3 โตกระฉูดเกิน 100%

สแกน 5 หุ้นกลุ่ม SET ได้แก่ LANNA, CHG, GLOCON, TSE และ BAM ที่กวาดกำไรไตรมาส 3 โตกระฉูดเกิน 100% แม้จะอยู่ในสภาวะของสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกดดันก็ตาม


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ขอหยิบยกตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับบริษัทที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาให้นักลงทุนเชยชมในการเบื้องต้น ก่อนจะมีการประการงบจบเป็นทางการ ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 โดยหลังจากนั้นก็จะมีการรายงานในภาพรวมต่อไป

อย่างไรก็ตามผลสำรวจเบื้องต้น พบว่าไตรมาส 3 ปี 2564 อาจเจอผลประกอบการแต่ละบริษัทที่มีการประกาศออกมานั้น ตรงส่วนของคำอธิบายมักปรากฎเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่-19 เป็นต้นเหตุของการลดลงของผลประกอบการเห็นได้ชัดจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

ทว่าอย่างไรก็ดีกลับพบว่าความสามารถของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บางกลุ่มอย่างหุ้นในกลุ่มถ่านหิน, โรงพยาบาล, อาหารและยานยนต์ เป็นต้น สามารถทำกำไรสุทธิไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โชว์กำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดดเกิน 100% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่าง 5 บริษัท ได้แก่ LANNA, CHG, GLOCON, TSE และ BAM ที่มีผลประกอบการเติบโตแม้จะอยู่ในสภาวะของสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกดดันก็ตาม

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 679.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,189.18% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6.61 ล้านบาท

สำหรับผลกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องด้วยบริษัทฯ มีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,796.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2,784.57 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 4,270.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,934.84 ล้านบาท ด้วยเหตุปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากงวดกันของปีก่อน และราคขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,563.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.01% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 281.71 ล้านบาท

โดยกำไรเติบโตก้าวกระโดดเป็นผลมาจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 2,930 ล้านบาท ขณะเดียวกันรายได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 โดยแยกออกเป็นรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้น 126.13 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 140.89 ล้านบาท

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 9.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 702.32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.21 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลกำไรเติบโตก้าวกระโดดจากรายได้จากการขายงวดไตรมาส 3 เท่ากับจำนวน 470.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งเกิดจากการเติบโตของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 208.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 71.12 ล้านบาท

โดยกำไรเติบโตก้าวกระโดดเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม อีกทั้งรายได้จากการขายและบริการของโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิมมีความสม่ำเสมอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และกำไรจากการขายบริษัทย่อย

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 576.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.65% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 271.02 ล้านบาท

สำหรับผลกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยในไตรมาส 3/2564 จำนวน 2,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 17.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน 

Back to top button