BCPG รุกโซลาร์ฟาร์ม “ไต้หวัน” วางเป้า 5 ปี กำลังผลิตทะลุ 1,000MW

BCPG รุกโซลาร์ฟาร์มไต้หวัน วางเป้าหมายกำลังการผลิต 5 ปี ทะลุ 1,000 MW เนื่องจากไต้หวันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดสูง ซึ่งการขยายการลงทุนในไต้หวันครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัท


นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท บีซีพีจี ฟอร์โมซ่า จำกัด (BCPG Formosa Co., Ltd.) เพื่อลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 82 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 คาดว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้

“ไต้หวันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดสูง เนื่องจากรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 13,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี  การขยายการลงทุนไปยังไต้หวันในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนใหม่ๆ ของบีซีพีจี โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับส่วนแบ่งตลาดของบีซีพีจีในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยในปัจจุบัน” นายบัณฑิต กล่าว

Back to top button