บอร์ด TRUE-DTAC ลุยศึกษาควบรวม จ่อตั้งโต๊ะเทนเดอร์ ราคาสูงปรี๊ด!

มติที่ประชุมคณะกรรมการ TRUE-DTAC อนุมัติศึกษาควบรวมกิจการ พร้อมเตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์หุ้นในราคาพรีเมี่ยม โดย TRUE อยู่ที่ราคา 5.09 บาท และ DTAC ที่ราคา 47.76 บาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ (22 พ.ย.64) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติทำการศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ระหว่าง TRUE และ DTAC

รวมถึงอนุมัติให้เข้าทำบันทึกความตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างกันด้วยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation)

นอกจากนี้ มีการพิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สำหรับการจัดสรรหุ้นใน บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่

พร้อมกันนี้ มติที่ประชุมของทาง TRUE และ DTAC รับทราบจาก บริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด (Citrine Global หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด และ Telenor Asia มีความประสงค์ ที่จะทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคําเสนอซื้อ ในราคาเสนอซื้อหุ้น TRUE ที่ 5.09 บาท และหุ้น DTAC ที่ 47.76 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในการนี้ผู้ทําคําเสนอซื้ออาจดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ผู้ทําคําเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อให้บริษัทดังกล่าวเข้าทำคําเสนอซื้อร่วมกัน ในการทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจด้วย

Back to top button