กทม.ไฟเขียว “ร้านอาหาร” มาตรฐาน “SHA” นั่งดื่มไม่เกิน 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

กทม.มีมติให้ร้านอาหารมาตรฐาน SHA สามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกิน 5 ทุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัยไม่เกินเวลา 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ขณะที่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด ยังคงปิดกิจการ

สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

Back to top button