TPOLY คว้างานก่อสร้าง 3 โครงการ มูลค่ารวม 2.14 พันลบ.

TPOLY คว้างานก่อสร้าง 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,148.03 ลบ. อาทิ โครงการก่อสร้างรพ.ธรรมศาตร์ ศูนย์พัทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, งานอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง และ โครงการฟีล ภูเก็ต  


บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่า 2,148.03 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่าโครงการ 964.33 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นงานก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

2.งานอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มูลค่าโครงการ 769 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.โครงการฟีล ภูเก็ต ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด มูลค่าโครงการ 414.70 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ Hard Scape

Back to top button