บอร์ด TRITN ไฟเขียวซื้อที่ดินย่านคลองกุ่มกว่า 4 ไร่ มูลค่า 192 ลบ.

บอร์ด TRITN ไฟเขียวซื้อที่ดินย่านคลองกุ่มกว่า 4 ไร่ มูลค่า 192 ลบ. เพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจ


บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนซื้อที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ มูลค่ารวม 192 ล้านบาท โดยแหล่งเงินมาจากเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W3

โดยบริษัทเข้าซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งนำไปเป็นหลักประกันในการออกตราสารหนี้ได้ใน อนาคต หรือนำไปเป็นหลักประกัน ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำ เงินมาใช้ในโครงการก่อสร้าง หรือบริษัท อาจจะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้หรือรองรับ แผนการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของบริษัทในอนาคต รวมทั้งบริษัทอาจจะสามารถสร้างผลกำไรจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

Back to top button