“วันจักร์ บุรณศิริ” ลาออกกรรมการ-ซีอีโอ XPG มีผลวันนี้

“วันจักร์ บุรณศิริ” ลาออกกรรมการ-ซีอีโอ XPG พร้อมแต่งตั้ง “วรางคณา อัครสถาพร” นั่งตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ ส่วน “เศรษฐา ทวีสิน” เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่มีอำนาจ มีผลวันนี้ (9 ธ.ค.)


บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.15 น. โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

โดยในกรณีของนายวันจักร์ บุรณศิริ นั้นประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ พร้อมกันด้วย

นอกจากนั้นยังแต่งตั้ง นางสาววรางคณา อัครสถาพร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ, นายธงชัย จิรอลงกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการไม่มีมีอำนาจ และนายเศรษฐา ทวีสิน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการไม่มีอำนาจ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button