SCGP รวบหุ้น “Deltalab” 85% ตามแผน SCC สยายปีกแดนมังกร ลุยตั้ง SCG Chem Shanghai

SCGP รวบหุ้น “Deltalab” บริษัทผู้เชี่ยวชาญวัสดุการแพทย์สเปน 85% ตามแผน ฟาก SCC สยายปีกแดนมังกร ลุยตั้งบริษัทย่อย SCG Chem Shanghai


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเทศสเปนของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นั้น

ล่าสุด การเข้าซื้อหุ้น (Merger and Partnership: M&P) ในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L (หรือ Deltalab) ตามสัญญาดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดย SCGP ได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้นร้อยละ 85 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84.9 ล้านยูโร หรือประมาณ 3,270 ล้านบาท ธุรกรรมข้างต้นจะดำเนินการผ่าน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Deltalab, S.L ในงบการเงิน รวมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

สำหรับ Deltalab เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงในยุโรป โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 15,000 หน่วย (SKU) และปริมาณการผลิต 250 ล้านชิ้นต่อปี (สามารถดูรายการสินค้าได้จากเว็บไซต์ www.deltalab.es/en/) โดยมีการส่งออกสินค้าหลายรายการไปยัง 125 ประเทศทั่วโลก ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ขณะเดียวกัน Deltalab มีรายได้ 84.3 ล้านยูโร (ประมาณ 3,245 ล้านบาท) มีกำไรจากธุรกิจหลักหลังหักภาษีประมาณ 19.3 ล้านยูโร (ประมาณ 740 ล้านบาท) และมีสินทรัพย์อยู่ที่ 44.7 ล้านยูโร (ประมาณ 1,720 ล้านบาท) การลงทุนใน Deltalab จะช่วยยกระดับฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของ SCGP

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสู่ระดับโลก อีกทั้งเป็นการผนึกกำลังทางธุรกิจผ่านประสบการณ์และองค์ความรู้ของกลุ่มธุรกิจในการผลิตกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง SCGP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อกระแสความนิยมการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลก อีกทั้งยังนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์เยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ตลอดจนบริการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตรวมกว่า 50 แห่งในหลากหลายประเทศ

 

พร้อมกันนี้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หรือ เอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้จัดตั้งบริษัท SCG Chemicals Shanghai Company Limited หรือ SCG Chem Shanghai ที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตั้ง SCG Chem Shanghai มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโพลิเมอร์และส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้โดยตรง เพิ่มความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะจากสินค้า มูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product) และจะมีการจัดตั้ง (1) บริษัท SENFI Ventures Company Limited หรือ SENFI Ventures ที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนใน Startups แบบ Venture Capital หรือการลงทุนร่วมกับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเคมิคอลส์ ผ่านการเข้าถึงนวัตกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต (2) บริษัท REPCO NEX (Vietnam) Company Limited หรือ RNV ที่ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่ Long Son Petrochemicals Company Limited หรือ LSP และขยาย ธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมและซ่อมบำรุงไปยังประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ SCG Chem Shanghai มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านหยวน หรือประมาณ 5.3 ล้านบาท, SENFI Ventures มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท, และ RNV มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 7,914 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 13 ล้านบาท โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 3 บริษัท

Back to top button