SFLEX ขายบิ๊กล็อต 12 กองทุน 39.5 ล้านหุ้น สะท้อนธุรกิจแกร่ง ตั้งเป้าปี 70 รายได้ 7 พันล.

SFLEX เนื้อหอม “กองทุน-ไพรเวทฟันด์-วีไอ” รุมจีบ “ปรินทร์ธรณ์” ขายบิ๊กล็อต 12 กองทุน 39.5 ล้านหุ้น มั่นใจเป็นพันธมิตรลงทุนระยะยาว มุ่งสู่ปี 70 รายได้ทะลุ 7 พันลบ.


นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นนำในประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้ทำรายการขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (Big Lot) ให้กับกลุ่มกองทุน, ไพรเวท ฟันด์ และกลุ่มนักลงทุนวีไอ ประมาณ 12 ราย จำนวน 39,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.82% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

กลุ่มกองทุน ไพรเวทฟันด์ และนักลงทุนวีไอ ได้ให้ความสนใจในธุรกิจของ SFLEX โดยเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจและรับฟังบรรยายข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีการเปิดแผนธุรกิจในปี 2570  สู่เป้าหมายรายได้ 7 พันล้านบาทโดยการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมและสนับสนุนธุรกิจหลัก และการประสบความสำเร็จจากการร่วมตั้งบริษัทบรรจุภัณฑ์กับกลุ่ม TU ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตในทุกมิติทั้งด้านรายได้และกำไรที่สามารถสร้างตัวเลขสูงสุดได้ นอกจากนี้เชื่อมั่นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ล้วนเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นพันธมิตรที่เข้ามาถือหุ้นในระยะยาว” นายปรินทร์ธรณ์ กล่าว

อนึ่ง สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,318.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 1,043.3 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 120.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2 ล้านบาท หรือ 17.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 102.4 ล้านบาท

Back to top button