แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ครั้งแรกในไทย

ครั้งแรกในประเทศไทย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (แมคควอรี) ได้ทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภท Call อ้างอิงหุ้นจดทะเบียนที่ฮ่องกง


ครั้งแรกในประเทศไทย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (แมคควอรี) ได้ทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภท Call อ้างอิงหุ้นจดทะเบียนที่ฮ่องกง เช่น Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi, JD.com และ Great Wall Motor โดยหุ้นดังกล่าวเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี และหุ้นผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำในเอเชีย ซึ่งจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

แมคควอรีเป็นผู้ออก DW ชั้นนำและเป็นผู้ริเริ่มเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเช่น DW อ้างอิงดัชนี SET50 และ ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวแรก ซึ่งการเปิดตัว DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนจะมีโอกาสเข้าถึงบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

โดยการเปิดตัว DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศครั้งแรกนี้เป็นการอ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ เช่น Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi, JD.com และ Great Wall Motor ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีขนาดใหญ่สุด 25 อันดับแรก โดยวัดจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้แมคควอรียังมีแผนที่จะออก DW ที่อ้างอิงบริษัทชั้นนำอื่น ๆ อีกในอนาคตอันใกล้นี้

“DW อ้างอิงหุ้นฮ่องกงที่ออกโดยแมคควอรีที่ซื้อขายในสิงคโปร์และมาเลเซีย ได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน ทั้งนี้การเปิดตัวของ DW ดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนไทยที่อยากเข้าถึงหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำในเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง  เราจึงหวังว่า DW อ้างอิงหุ้นฮ่องกงจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยด้วยเช่นกัน” ดีน เฮอร์เบิร์ต Head of Listed Product Distribution, Asia, Macquarie Commodities and Global Markets  ระบุ

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การพัฒนา DW อ้างอิงหุ้นฮ่องกงโดยบริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนา DW ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปในหุ้นฮ่องกงขนาดใหญ่และเป็นที่น่าสนใจ ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้สะดวกขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะมีผู้ออก DW พัฒนา DW ที่อ้างอิงหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์อื่นๆเพิ่มมากขึ้น”

“การเปิดตัวของ DW อ้างอิงหุ้นฮ่องกงถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มี DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยง โดยในอนาคตอันใกล้เรายังมีแผนที่จะออก DW อ้างอิงหุ้นในกลุ่มธุรกิจหรือตลาดต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นฮ่องกงและหุ้นชั้นนำระดับโลก ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำและลงทุนได้ง่ายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว” นายนพดล ดวงทิพย์เนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ แมคควอรี

แมคควอรีได้ทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็น Call DW จำนวน 6 รุ่นอ้างอิงหุ้น Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi, JD.com และ Great Wall Motor เพื่อตอบสนองความต้องการและมุมมองต่อหุ้นที่แตกต่างกันไปของนักลงทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงหุ้นฮ่องกงจะเคลื่อนไหวตามราคาของหุ้นอ้างอิง ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามดูราคาดังกล่าวแบบไลฟ์ได้ที่ www.thaidw.com ผู้ออกจะทำการดูแลสภาพคล่อง DW ดังกล่าวใน 2  ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 10.00 -11.00 น. และ 12.00 -15.00 น.

DW Name DW Type Exercise Level Expiry Date
BABA28C2203A Call 172.00 HKD 4 เมษายน 2565
TENC28C2203A Call 545.00 HKD 4 เมษายน 2565
MEIT28C2203A Call 330.00 HKD 4 เมษายน 2565
XIAO28C2203A Call 22.50 HKD 4 เมษายน 2565
JD28C2203A Call 410.00 HKD 4 เมษายน 2565
GREA28C2203A Call 38.00 HKD 4 เมษายน 2565

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ DW ของแมคควอรี ได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com

เกี่ยวกับ แมคควอรี DW28

แมคควอรี ประสบความสำเร็จในการครองตำแหน่งผู้นำตลาดเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในฮ่องกง ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ หัวใจสำคัญที่ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก คือ ระบบดูแลสภาพคล่องที่เป็นสากลซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือ Live Matrix ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตารางราคา DW ที่สามารถเห็นราคา Bid ที่เปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในระดับต่างๆ  นักลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaidw.com

เกี่ยวกับ แมคควอรี กรุ๊ป จำกัด

Macquarie Group Limited (Macquarie) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ให้บริการ ด้านการบริหารทรัพย์สิน การเงินการธนาคารแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปและธุรกิจ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อสินทรัพย์ การเข้าถึงตลาด การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การให้คำปรึกษาโดยผู้เชียวชาญ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยแมคควอรีก่อตั้งเมื่อปี 1969 ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 17,209 คน ใน 33 ตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แมคควอรีมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลทั้งหมด 532.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.macquarie.com

Back to top button