ฉลุย! ผู้ถือหุ้น TOA ไฟเขียวเข้าถือ “โรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ด” 51% หนุนกำไรระยะยาว

ผู้ถือหุ้น TOA ไฟเขียวซื้อหุ้น “โรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ด” ในสัดส่วน 51% รวมเป็นเงิน 800 ลบ. หวังเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรระยะยาว คาดเสร็จในไตรมาส 1/65


นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้น บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด (GMT) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นยิปซั่มบอร์ด ผงยิปซั่ม และผลิตภัณฑ์จากยิปซั่มที่มีคุณภาพ รวมทั้งจัดจำหน่ายที่ใช้ในการติดตั้งยิปซั่มบอร์ดทุกชนิดทุกประเภท โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยิปซั่มบอร์ด ภายใต้ตราสินค้า “TOA Gypsum”  มากว่า 3 ปี ซึ่ง TOA Gypsum ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนก้าวขึ้นเป็นแบรนด์                ชั้นนำในตลาดยิปซั่มบอร์ดในประเทศไทย ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในส่วนโรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ด ผ่านการถือหุ้น “GMT” เนื่องด้วยโรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ดในประเทศไทยมีน้อยราย และส่วนใหญ่ผลิตให้แบรนด์สินค้าของตนเอง อีกทั้ง GMT ยังเป็นผู้ผลิต TOA Gypsum ให้กับบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรให้บริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 51% เป็นเงิน 800 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ได้มีมติเห็นด้วยกับการเข้าซื้อหุ้นของ GMT ด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยภายหลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ GMT โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

สำหรับตลาดยิปซั่มบอร์ดถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับความพร้อมและความเชี่ยวชาญของทีมงานขาย  บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ทั่วประเทศ รวมถึงตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศที่มีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่อีกด้วย

Back to top button