SVH ปันผล 6 บ. XD 30 ธ.ค.นี้ BDMS จ่อรับเงิน 574 ลบ.

บอร์ด SVH ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 6 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 ธ.ค.65 กำหนดจ่าย 19 ม.ค.65 ฟากผู้ถือหุ้นใหญ่ BDMS จ่อรับเงิน 574 ลบ.


บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 6 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 ธ.ค.2564  กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 19 ม.ค.2564

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า จากการจ่ายปันผลดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้รับรายได้จากการปันผลครั้งนี้ราว 574.58 ล้านบาท

อนึ่งภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มี.ค.2564 พบว่า BDMS เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ SVH ถือหุ้นจำนวน 95,764,033 หุ้น หรือคิดเป็น 95.76%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 95,764,033 95.76
2. นาย ชัยเวช นุชประยูร 172,986 0.17
3. น.ส. ประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ 132,000 0.13
4. น.ส. ปวีณา อนรรฆธรรม 130,400 0.13
5. น.ส. ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ 126,100 0.13
6. นาย ภาณุ หลูอารีย์สุวรรณ 125,000 0.13
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 122,800 0.12
8. นาง จันทนา อนรรฆธรรม 107,300 0.11
9. นาย ปิติ อนรรฆธรรม 103,800 0.10
10. MR. DAVID JOHN SCOTT 99,600 0.10

Back to top button