บอร์ด BCP ตั้ง “บัณฑิต สะเพียรชัย” นั่งผู้จัดการใหญ่ มีผล 1 ม.ค.65

บอร์ด BCP ตั้ง “บัณฑิต สะเพียรชัย” นั่งผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต สะเพียรชัย ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ (President) และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม บริษัทบางจาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button