ชัด “วุฒิสภา” เห็นชอบ 5 ว่าที่ “กสทช.” เปิดทางคุมบังเหียน ตีตก 2 ราย

“วุฒิสภา” โหวตเห็นชอบ 5 ว่าที่กรรมการ “กสทช.” เปิดทางคุมบังเหียน ตีตก 2 ราย หลังประชุมลับนานกว่า 6 ชั่วโมง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีวาระพิจารณา เรื่อง ให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ กสทช. ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการ

สำหรับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.​ที่เสนอมายังวุฒิสภาให้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ มีทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย

  1. พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค เสนอชื่อด้านกิจการกระจายเสียง
  2. ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อด้านกิจการโทรทัศน์
  3. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อดีตกรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ถูกเสนอชื่อด้านกิจการโทรคมนาคม
  4. นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์​ อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  5. นายต่อพงศ์ ​เสลานนท์  ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. ถูกเสนอชื่อด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  6. นายธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอชื่อในด้านกฎหมาย
  7. ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอชื่อด้านเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ การประชุมเพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว มีการได้ใช้การประชุมลับในช่วงวันนี้ 20 ธ.ค. 2564 นานกว่า 6 ชั่วโมง จากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการลงคะแนน นับคะแนน และประกาศผล โดยผลการลงมติของ ส.ว. พบว่า ให้ความเห็นชอบผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 5 ราย เป็นกรรมการ กสทช. เพราะได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ว. คือ  เกิน 124 คะแนน  ได้แก่ 

1.พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ได้คะแนนเห็นชอบ 212 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

2.ดร.พิรงรอง รามสูต ได้คะแนนเห็นชอบ 213 คะแนนไม่เห็นชอบ 4 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

3.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ได้คะแนนเห็นชอบ 210 คะแนน ไม่เห็นชอบ 6 คะแนนไม่ออกเสียง7 คะแนน

4.นายต่อพงศ์ ​เสลานนท์   ได้คะแนนเห็นชอบ  196 คะแนน ไม่เห็นชอบ 19 คะแนน ไม่ออกเสียง 8 คะแนน

5.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ได้คะแนนเห็นชอบ  205  คะแนน ไม่เห็นชอบ 11 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

ส่วนอีก 2 ราย ไม่ผ่านความเห็นชอบคือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ได้คะแนนเห็นชอบ 63 คะแนน ไม่เห็นชอบ 145 คะแนน ไม่ออกเสียง 15 และนายธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ  ได้คะแนนเห็นชอบ 60 คะแนน ไม่เห็นชอบ 142 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน

Back to top button