เริ่มแล้ว! FSMART รับจ่ายค่าไฟผ่าน “ตู้บุญเติม”-เคาน์เตอร์แคชเชียร์ “CenPay powered”

เริ่มแล้ว! FSMART ผนึก PEA เพิ่มช่องทางจ่ายค่าไฟผ่าน “ตู้บุญเติม” 130,000 ตู้-เคาน์เตอร์แคชเชียร์ CenPay powered กว่า 1,700 จุด


นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART กล่าวว่า บริษัทร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้บริการชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ผ่านตู้บุญเติม 130,000 ตู้ทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ CenPay powered by บุญเติม กว่า 1,700 จุด เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับชำระบิลค่าไฟฟ้าที่จุดบริการภายใต้การบริหารระบบของบุญเติม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้บริการชำระบิลค่าไฟฟ้าเกินกำหนดมาแล้วก่อนหน้าที่ตู้บุญเติม ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าของบุญเติมเป็นอย่างดี เพราะสามารถรับชำระบิลค่าไฟฟ้าเกินกำหนดได้อย่างสะดวก ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปชำระบิลค่าไฟฟ้าเกินกำหนดที่การไฟฟ้าโดยตรง ช่วยประหยัดเวลา สะดวก และคล่องตัวมากกว่า

โดยภายหลังการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์แคชเชียร์ “CenPay powered by บุญเติม” บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม เพื่อเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ CenPay powered by บุญเติม ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน หรือเดือนใด ก็ได้ หรือหากไม่ได้นำบิลค่าไฟฟ้ามาแสดง ก็สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้เช่นกัน เพียงแจ้งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก ที่จุดบริการ CenPay powered by บุญเติม กว่า 1,700 จุด โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบทันที

ทั้งนี้ภายหลังการเปิดให้บริการชำระบิลค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ CenPay powered by บุญเติม ทำให้จุดบริการรับชำระบิลค่าไฟฟ้า ที่พัฒนารระบบร่วมกันมีจุดให้บริการมากถึง 130,000 จุด กระจายอยู่ทุกชุมชน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตู้บุญเติม และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ CenPay powered by บุญเติม ยังมีบริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ค่าโทรศัพท์ และบริการทางการเงิน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ให้ลูกค้าใช้บริการได้ครบจบ ณ จุดเดียว

Back to top button