กทม. งดจัดงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี ลดเสี่ยง “โอมิครอน” ระบาด

กทม. สั่งทุกหน่วยในสังกัดงดจัดงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี ลดเสี่ยง “โอมิครอน” ระบาด พร้อมขอความร่วมมือเอกชนที่จัดงาน ให้คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้ง Covid Free Setting การคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง ตรวจสอบผลการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK


นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64 – 1 ม.ค.65 ให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วน เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย และยืนยันสายพันธุ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างการรอผล 97 ราย ดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณายกเลิกจัดงาน รวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานคร และการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาคเอกชนที่ประสงค์จัดงาน กทม. ขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้ง Covid Free Setting การคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน 72 ชม. และลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่

สำหรับประชาชน กทม. ขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

Back to top button