COLOR มั่นใจรายได้ปีนี้โต 6-8% รับยอดขายทะลัก-คุมค่าใช้จ่าย

COLOR มั่นใจรายได้ปีนี้โต 6-8% รับไฮซีซั่น ยอดขายทะลัก สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย-ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลงานปี 65 โตต่อเนื่อง ลุยธุรกิจพลังงานทดแทน


นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/64 มีทิศทางที่เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายในส่วนธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติกเกี่ยวข้องอื่นๆ

นอกจากนี้ไตรมาส 3- 4 ยังเป็นช่วง High  Season ของธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งปีมีรายได้รวม 995.12 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.62 ล้านบาทสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท หรือ 18.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นสุดคือ  packaging  มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด 19  การใช้เติบโต ทั้ง ถาด ถ้วย ถุง ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  และผลิตภัณฑ์พลาสติกเกี่ยวข้องอื่นๆ  ก็ปรับขึ้นตามไปด้วย  ขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตร ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยการใช้วัตถุดิบจากพลาสติกผลิตถุงปลูกที่ใช้ในการเกษตร ภายใต้แบรนด์ “ถุงผลดี”  นอกจากนี้บริษัทก็ควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการผลิตปริมาณมากขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลง ดังนั้นจึงมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้รวมในปีนี้มีโอกาสจะเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 – 8 % จากปีก่อน” นายพีรพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีนี้ โดยในปี 2565 จะเห็นการเข้าไปในธุรกิจใหม่ ผ่าน บริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นผู้ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar)  เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System) ซึ่งได้มีการการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว เตรียมผลิตให้กับลูกค้า ซึ่งจะสนับสนุนให้มีบริษัทมีช่องทางช่วยสร้างรายได้เพิ่ม  เพิ่มโอกาสและแหล่งที่มาของรายได้ประจำ (Recuring Income) อีกด้วย ซึ่งจะเห็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปี2565 อย่างมีนัยสำคัญ

Back to top button