PTTGC ปิดจ๊อบซื้อ Allnex Holding หนุนธุรกิจโตยั่งยืนระดับสากล

PTTGC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โดยบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB) ในบริษัท Allnex Holding GmbH นั้น บริษัทฯ แจ้งว่า การดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทและกลุ่มบริษัทเป้าหมายจะสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ การเร่งสร้างนวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

Back to top button